Medewerker Personeelsadministratie

Deze vacature is vervallen
Informatie over de vervallen vacature
Wat ga je doen?

Onze opdrachtgever in Roermond produceert gezuiverd afvalwater en zet zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie. Het zuiveringsslib wordt hergebruikt als brandstof. Zo krijgen gezuiverd water én zuiveringsslib weer een nieuwe bestemming en wordt de natuurlijke kringloop gesloten. Ze staan voor de uitdagende opdracht om de bedrijfsvoering te innoveren en te verduurzamen. Procesgericht werken is hierbij het centrale uitgangspunt. Daarbij ligt de kracht in het denken vanuit de samenhang van de werkzaamheden en processen. Vanuit het groeiperspectief “Waterkracht” werken ze aan een organisatie-ontwikkelingstraject met de volgende doelstellingen:
• Het versterken van de executiekracht;
• Het versterken van de strategie-en innovatiekracht;
• Het versterken van de samenwerking in de waterketen;
• Een meer toekomstbestendige organisatie, flexibel en wendbaar.
De kernwaarden van de organisatie zijn samenwerken, verbinden, innoveren en continu verbeteren. Het eindresultaat: duurzame winst voor mens en milieu.

Wat ga je doen?
Als Medewerker Personeelsadministratie draag je op een proactieve wijze bij aan het opbouwen van de unit en de ontwikkeling van de organisatie naar een High Performance Organisatie (HPO). In een HPO worden over langere periode betere financiële en niet financiële resultaten gerealiseerd dan bij vergelijkbare organisaties. De doelstellingen van de organisatie zijn gericht op verdergaande verbetering van de Kwaliteit van dienstverlening, vergroting Arbeidsbeleving en verlaging van de Netto kosten (KAN-principe). De wijze van werken kenmerkt zich door resultaatgerichtheid, continu verbeteren, openheid, transparantie, samenwerking en de bereidheid actief mee te groeien met veranderingen in de organisatie. Je draagt op een actieve en verantwoorde wijze bij aan de uitvoering van het Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagementsysteem. 

Je werkzaamheden als Medewerker Personeelsadministratie:

 • Je controleert aangeleverde gegevens op juistheid en volledigheid en muteert deze in het personeelssysteem en verzorgt de bijbehorende correspondentie;
 • Je bewerkt gegevens uit de personeelsadministratie tot managementoverzichten;
 • Je handelt rechtspositionele besluiten in het kader van het dienstverband administratief af;
 • Je verzorgt de ziekteverzuimadministratie;
 • Je levert een bijdrage aan de introductie van nieuwe medewerkers;
 • Je vormt het aanspreekpunt voor en begeleidt de inzet van ingehuurd personeel;
 • Je beheerst de administratieve en plannings aspecten van het werving- en selectie proces;
 • Je neemt deel aan in- en extern gebruikersoverleg over knelpunten, gewenste aanpassingen, gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving en dergelijke.
 • Je ziet toe op de voortgang van alle voorkomende administratieve HR werkzaamheden;
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers van de HR-backoffice;
 • Je prioriteert werkzaamheden van de HR backoffice in afstemming met overige HR collega’s;
 • Je ziet toe op een correct verloop van de administratieve werving- en selectieprocessen;
 • Je initieert en bewaakt het in- en uitstroomproces van (tijdelijke) medewerkers;
 • Je analyseert en optimaliseert HR Backoffice werkprocessen;
 • Je ondersteunt en geeft advies ten behoeve van het optimaal inrichten en functioneren van de geautomatiseerde systemen, te weten het personeelsinformatiesysteem, de HR portal en het tijdregistratiesysteem.

Je gaat gemiddeld 20 uur per week worden ingezet als Medewerker Personeelsadministratie. De overige 16 uur ga je managementondersteuning uitvoeren.

Wat wij bieden

 • Een salaris tussen de €2.757- en €3.548,- bruto per maand o.b.v. een 36 urige werkweek;
 • Een tijdelijke functie van een half jaar, met mogelijkheid tot verlenging, voor 36 uur per week.

Wat wij vragen

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van de relevante delen van de rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke wet- en regelgeving;
 • Kennis van de geldende (administratieve) regels en voorschriften inzake de personeelsadministratie;
 • Vaktechnische kennis van applicaties;
 • Inzicht in de organisatiestructuur en (formatieve) opbouw van de organisatie;
 • Vaardigheid in het toepassen van de regels, voorschriften en rechtspositionele regelingen;
 • Vaardigheid in het functioneel beheren van geautomatiseerde (personeels)applicaties.

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie